رویداد پاییز و زمستان

رویداد هر موقعیتی است که برای آن برنامه ریزی شده باشد، مانند مسابقهٔ ورزشی یا دورهمی ها

This product is currently out of stock and unavailable.

StatusOut of stock
Categories,

رویداد هر موقعیتی است که برای آن برنامه ریزی شده باشد، مانند مسابقهٔ ورزشی یا دورهمی ها.

رویداد همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رویداد (رایانش)
پیشامد
رویداد (نسبیت)
رخداد (فلسفه) یا رویداد در فلسفه

3 reviews for رویداد پاییز و زمستان

There are no reviews yet.

Be the first to review “رویداد پاییز و زمستان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

...

Product has been added to your list.

3 reviews for رویداد پاییز و زمستان

There are no reviews yet.

Be the first to review “رویداد پاییز و زمستان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *