رویداد ماهانه

رویداد هر موقعیتی است که برای آن برنامه ریزی شده باشد، مانند مسابقهٔ ورزشی یا دورهمی ها

This product is currently out of stock and unavailable.

StatusOut of stock

رویداد هر موقعیتی است که برای آن برنامه ریزی شده باشد، مانند مسابقهٔ ورزشی یا دورهمی ها.

رویداد همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رویداد (رایانش)
پیشامد
رویداد (نسبیت)
رخداد (فلسفه) یا رویداد در فلسفه

3 reviews for رویداد ماهانه

There are no reviews yet.

Be the first to review “رویداد ماهانه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 reviews for رویداد ماهانه

There are no reviews yet.

Be the first to review “رویداد ماهانه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *