رویداد فرهنگی هنری

$18.00

رویداد هر موقعیتی است که برای آن برنامه ریزی شده باشد، مانند مسابقهٔ ورزشی یا دورهمی ها

Categories,

رویداد هر موقعیتی است که برای آن برنامه ریزی شده باشد، مانند مسابقهٔ ورزشی یا دورهمی ها.

رویداد همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رویداد (رایانش)
پیشامد
رویداد (نسبیت)
رخداد (فلسفه) یا رویداد در فلسفه

2 reviews for رویداد فرهنگی هنری

There are no reviews yet.

Be the first to review “رویداد فرهنگی هنری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 reviews for رویداد فرهنگی هنری

There are no reviews yet.

Be the first to review “رویداد فرهنگی هنری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *